Familievereniging Timmers

Welkom op de internetsite van de familievereniging

Genealogie van de familie Timmers

 

Een geschiedenis van een oud boerengeslacht uit de Kwartieren Peel– en Maasland van de Meijerij van ‘s-Hertogenbosch.

 

Op 10 juni 1990 werd het eerste exemplaar van deze genealogie tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigd aan burgemeester Hehenkamp van Uden.

 

De samensteller van de genealogie, André Timmers, besteedde ruim 12 jaar aan archiefonderzoek.

 

 

Het is een omvangrijk boekwerk van ruim 500 pagina’s, rijk geïllustreerd en voorzien van veel authentieke documenten uit rechtelijke en notariële archieven e.d.

Naast de familiegeschiedenis en het register van nakomelingen van het geslacht TIMMERS, wordt een beeld geschetst over hoe onze voorouders gewoond geleefd en gewerkt hebben.

Het boek bevat een rijke collectie familie-foto’s. De meer dan 400 foto’s maken het tot een uniek fotoalbum.

 

In het kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie van september 1991 troffen we de onderstaande boekrecensie aan.

 

A.W.M. Timmers. Genealogie van de familie Timmers.

Een geschiedenis van een oud boerengeslacht, uit de kwartieren Peel– en Maasland van de Meierij  van ’s-Hertogenbosch.

Uden: Stichting Familie Timmers, 1990. 441 blz., ill., index. G/ Timm.

ISBN 9090035362

 

“Wij zijn blij dat 12 jaar speurwerk van André Timmers op deze manier bewaard en gebundeld is’’. Bescheiden woorden in het “ten geleide” van het stichtingsbestuur van de Stichting Familie Timmers, in wier opdracht deze genealogie is uitgegeven.

Onzes inziens bescheiden, omdat het hier een boekwerk betreft, waarvan elke genealoog droomt: een zeer fraai verzorgde, van talrijke illustraties voorziene familie uitgave bestemd voor een ere plaats in de boekenkast.

De oorsprong van de familie Timmers ligt in Heeswijk, alwaar stamvader Joannes Timmers in de 16e eeuw trouwde met het “lieftallige meisje Aleyd”. Van hun nakomelingen zijn tientallen takken bekend in Noord-Brabant maar ook enkele in de U.S.A. Van de vrouwelijke leden van deze familie worden, waar mogelijk, gegevens over hun gezin vermeld. Naast genealogische fragmenten van een tweetal families Timmers, waarmee nog geen aansluiting is gevonden, gaat de samensteller ook in op gebruiken en gewoonten van onze voorouders en op het genealogische handwerk in het algemeen.

Een index op familie– en plaatsnamen maken dit magnus opum compleet.

Het boek is verkrijgbaar bij Stichting Familie Timmers,  Schepersweg 17, 5401  PD UDEN

Telefoon: (0413) 269357 (zie ook de pagina “Leuk om te geven”).

 Het Begin

 De Vereniging

 De Timmers Koerier

 Het bestuur

 Genealogie Timmers

 Leuk om te geven

 Fotogalerie familiedag

 Van de bestuurstafel