Van de bestuurstafel

 

Timmers Koerier 2018 nummer 2

Familiedag zondag 7 oktober 2018

Op zondag 7 oktober 2018 vierden we onze traditionele familiedag in zalencentrum van Haandel te Erp.

Het was een sfeervolle en gezellige middag met als thema ‘groeten en ontmoeten’. We kunnen stellen dat de  bijeenkomst hier volledig aan voldeed. Het was voor velen een mooi weer zien van vrienden, bekenden en familie.

Als je elkaar al zoveel jaren ontmoet hebt op de familiedagen dan worden de familiebanden extra verstevigd.

Met ruim 75 personen was de zaal goed gevuld, ten opzichte van de vorige keer was er beduidend meer belangstelling. Een al eerder gesignaleerd probleem is de sterke vergrijzing van onze leden, er vallen steeds meer leden af  door natuurlijk verloop en jonge aanwas is er niet of nauwelijks.

Een bijzonder interessante onderdeel in het middagprogramma was een lezing van ons familielid Jan Timmers uit Gemert. Hij heeft ons uitgebreid geďnformeerd over de diverse types van brabantse boerderijen die er in de afgelopen paar eeuwen zijn ontstaan.

Het was een bijzonder boeiende en leerzame voordracht. Na deze lezing bleef het nog lang erg gezellig met veel buurten onder het genot van een drankje.

 

Al met al een geslaagde middag voor onze leden en belangstellenden.

 Het Begin

 De Vereniging

 De Timmers Koerier

 Het bestuur

 Genealogie Timmers

 Leuk om te geven

 Fotogalerie familiedag

 Van de bestuurstafel